Lovmæssige forhold | Unilabs Skip to main content

Lovmæssige forhold

1 Baggrund

1. Unilabs a.s. re. nr. 29458219 (herefter omtalt som ”vi”, ”vores” eller ”os”) udbyder og servicerer websitet www.unilabs.dk. Denne skrivelse udgør Unilabs’ Legal Notice. Denne Legal Notice er en aftale mellem Unilabs og brugerne af websitet (herefter omtalt som ”du”).

2 Information omkring denne Legal Notice

2. Som bruger af dette website skal du acceptere denne Legal Notice. Vi beder dig derfor læse og acceptere denne, før du bruger websitet. Du bør ikke bruge websitet hvis du ikke kan acceptere de betingelser der er indeholdt i denne Legal Notice.

3 Disclaimer

3.1 Unilabs er ikke ansvarlig for handlinger der sker på baggrund af information indhentet fra dette website. Dette gør sig gældende uanset om handlingen er baseret på, eller er et resultat af, information fundet på websitet.

3.2 Indholdet på dette website er hverken ment som råd eller anbefalinger. Websitets formål er at levere generel information. I forhold til medicinsk indhold på websitet, så bør dette ikke anskues som at kunne erstatte medicinsk rådgivning. Patienter og sundhedsfagligt personale bør rådføre sig med tilsynsmyndighederne og lokale behandlingstilbud, og ikke basere behandling på indhold fra dette website.

4 Bruger adfærd

4.1 Nedenstående forhold er gældende når du bruger websitet, og du er forpligtet til at følge dem, såfremt du ønsker at bruge vores website:

  • Brud på denne Legal Notice er ikke tilladt
  • Det er ikke tilladt at misbruge vores website gennem upload af virus eller andet materiale som er teknisk skadende eller på anden måde af ond karakter
  • Det er ikke tilladt at forsøge at opnå uautoriseret adgang til hverken vores website, eller andre servere og databaser som er forbundet med vores website
  • Det er ikke tilladt at indsamle information på automatiseret vis

5 Intellektuel ejendomsret/Immaterielret

5.1 Unilabs ejer alle intellektuelle ejedomsrettigheder på vores website, hvilket omfatter – men ikke begrænses til – materiale som er offentliggjort på websitet, herunder alle dokumenter, filer, tekster, grafer, enheder, produktnavne og koder som er indeholdt i websitet. Websitet er ejet af Unilabs eller vores tredjeparts-udbydere. Alt indhold på websitet er beskyttet af den gængse copyright lovgivning.

5.2 Det er tilladt at printe en enkelt kopi af dokumenter fra websitet, samt at downloade uddrag eller dokumenter i det omfang det er nødvendigt, og kun til eget ikke-kommercielle forbrug, så længe copyrighten opretholdes.

5.3 Gengivelser af indhold fra websitet, bortset fra det der er beskrevet ovenfor, er forbudt. Dette inkluderer brugen af diagrammer, illustrationer, fotografier, video, lydfiler eller anden grafik som ikke er en del af den dertilhørende tekst.

5.4 Såfremt tilgængelig information på websitet er ejet af en tredjepart, skal du indhente tilladelse fra tredjeparts-ejeren. Unilabs kan ikke garantere dig, at du får rettighederne til at bruge information ejet af en tredjepart.

5.5 Intet på dette website kan anses som licensgivende, eller på anden måde at give tilladelse til frit brug.

6 Brugergenereret indhold

6.1 Du alene er ansvarlig for det indhold på websitet som du selv lægger ud, herunder kommentarer, spørgsmål eller teknikker. Hertil giver du samtykke til at det indhold, som du selv lægger ud, ikke er fortroligt, samt at dette indhold overholder gældende lovgivning. Hertil erklærer du at indholdet ikke overtræder en eventuel tredjeparts rettigheder.

6.2 Unilabs hæfter ikke for indhold som du har lagt op. Vi har ret til uden varsel at redigere, slette eller nægte at publicere indhold på websitet. Uden hensyn til dette kan vi dog ikke udstede garanti for at vi sletter eller redigerer noget specifikt brugerindhold. Unilabs er derfor ikke forpligtet til løbende at tillade, redigere eller slette brugergenereret indhold.

6.3 Unilabs har ret til at videregive dine oplysninger til en tredjepart, såfremt de anfægter at indhold som du har lagt op på websitet er i strid med deres rettigheder.

7 Anvendelig ret og konflikter

7.1 Disse gængse betingelser, og eventuelle konflikter der måtte opstå på baggrund af disse, skal reguleres jf. dansk lovgivning.

8 Vores ansvar

8.1 Vi fralægger os hermed ansvaret for det følgende i det omfang det er lovmæssigt tilladt:

  • Ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade som brugeren har pådraget sig i forbindelse med brug af websitet. Dette inkluderer manglende evne til at bruge websitet, brugen af tilkoblede websites eller brugen af indhold på websitet. Ansvaret fralægges også i forbindelse med tab eller skader forårsaget af virus eller andet teknologisk skadeligt materiale.
  • Ansvaret fralægges – uden begrænsning – i tilfælde af tab af indkomst, tab af forretning, tab af profit eller kontrakter, tab af beregnede besparelser, tab af data, tab af kundekreds, tab af arbejdstimer eller andre tab eller skader af anden art. Det har ingen betydning om det er forårsaget af en skadevoldende handling, kontraktbrud eller lignende, men inkluderer uagtsomhed og påregnelige skader.

8.2 Begrænsningen af ansvar har ingen indflydelse på det ansvar som ikke kan ekskluderes grundet gældende lovgivning.

9 Ændringer og adgang til websitet

9.1 Unilabs har ret til uden varsel at udføre ændringer på websitet, samt i denne Legal Notice. Alle ændringer eller opdateringer træder i kraft i det øjeblik de publiceres på websitet.

9.1 Unilabs kan ikke garantere at websitet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, og vi kan derfor ikke stilles til ansvar, hvis du ikke kan få adgang.

10 Tilkoblede websites

10.1 Unilabs kan linke til eksterne websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse websites, og har ingen kontrol over indholdet.

Velkommen til Unilabs.dk

Fortsæt til hjemmesiden

ELLER VÆLG ET UNILABS LAND FRA LISTEN NEDENFOR